Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:20

Một gánh tương tư nặng mỗi ngày,
Sầu riêng riêng những có ai hay.
Làm khuây mượn rượu khôn nâng chén,
Muốn giải ôm cầm biếng nối dây.
Dặm thẳm đường xa trông mặt Bắc,
Phòng không quạnh quẽ chạnh niềm Tây.
Xuân đưa nhành liễu nghe tin gió,
Nguyệt rạng thềm hoa thẹn bóng cây.