03/07/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thơ Tùng Thiện Vương đề “Nữ Phạm diễn nghĩa”

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 01:20

 

Lần hồi chữ lạ hỏi Dương Hùng
Đuôi ký theo đòi dám tiếc công.
Sóng dợn tờ quyên vơi biển Bắc,
Bút dằn ngòi thỏ rạch non Đông.
Khương Nhâm đức trước ngàn thu rạng,
Nghiêu Thuấn nhân nay tám cõi cùng.
Đâu đó chăng là nhuần nhã hoá,
Hoá nhà con thảo, nước tôi trung
Nữ Phạm diễn nghĩa là sách do Tuy Lý Vương soạn kể những sự tích các người đàn bà xưa giữ trọn lòng trinh tiết. Tùng Thiện Vương có bài Phụng sắc kính đề Nguyễn hậu. Bài này làm hoạ vần bài thơ đó.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Hoạ thơ Tùng Thiện Vương đề “Nữ Phạm diễn nghĩa”