Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 06:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/04/2020 06:47

三十見白髮其二

吳會功名遂杳然,
等閒鏡裏早華顛。
共爭歲月誰先著,
比似潘郎勝兩年。

 

Tam thập kiến bạch phát kỳ 2

Ngô Cối công danh toại diểu nhiên,
Đẳng nhàn kính lí tảo hoa điên.
Cộng tranh tuế nguyệt thuỳ tiên trước,
Tỷ tự Phan lang thắng lưỡng niên.

 

Dịch nghĩa

Ngô Cối công danh toại nguyện như thế
Lúc nhàn nhìn vào gương sớm thấy đầu tóc điểm bạc
Tranh đua cùng năm tháng ai nổi tiếng trước
Sánh tựa chàng Phan giỏi hơn hai lứa tuổi


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Ngô Cối công danh thấy hão huyền
Lúc nhàn nhìn kính thẹn hoa niên
Tháng ngày bươn chải ai thua được
Đọ với chàng Phan trội quả nhiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ngô Cối công danh đạt hết tầm
Lúc nhàn nhìn kính tóc hoa râm
Tranh đua năm tháng ai hơn trước
Sánh với chàng Phan giỏi bội phần


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô Cối công danh thấy toại nguyền,
Lúc nhàn nhìn kiếng ngại cao niên.
Tranh đua thua được cùng năm tháng,
Sánh giỏi hơn Phan hai tuổi liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời