Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2020 06:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/04/2020 06:52

三十見白髮其一

三十年華半是愁,
幾多常調總悠悠。
應劉凋謝倉舒死,
憔悴陳王自白頭。

 

Tam thập kiến bạch phát kỳ 1

Tam thập niên hoa bán thị sầu,
Kỷ đa thường điệu tổng du du.
Ưng Lưu điêu tạ thương thư tử,
Tiều tuỵ Trần vương tự bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Ba mươi tuổi đúng là đã nhuốm nửa sầu
Âm điệu thông thường gộp lại nhiều bao nhiêu
Chàng Lưu suy bại tàn tạ chết chậm rãi lúc non trẻ
Trần vương tiều tuỵ tự thân bạc đầu


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Tuổi mới ba mươi nhuốm nửa sầu
Ít nhiều vương vấn chuyện đâu đâu
Lưu lang còn chịu phần non yểu
Nghĩ lại Trần vương cũng bạc đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Tuổi mới ba mươi đã nhuốm sầu
Điệu thường góp lại được là bao
Lưu lang suy bại thành non yểu
Khô héo Trần vương tự bạc đầu


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi tuổi đúng nửa mang sầu,
Âm điệu thông thường gộp được đâu.
Tàn tạ chàng Lưu suy chết trẻ,
Trần vương tiều tuỵ bạc phai đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời