雀飛多

雀飛多
不食太倉禾
野田飲啄亦自適
窣逢鷂子當柰何
鷂子猶自可
但畏綱與羅
綱羅如許
雀飛無所

 

Tước phi đa

Tước phi đa
Bất thực thái xương hoà
Dã điền ẩm trác diệc tự thích
Tốt phùng diêu tử đương nại hà
Diêu tử do tự khả
Đãn uý cương dữ la
Cương la như hử
Tước phi vô sở


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sẻ bay đông
Chẳng ăn thóc kho công
Tha thẩn kiếm ăn ngoài đồng ruộng
Diều ó liệu có thoát khỏi vòng
Diều ó còn tránh được
Chỉ sợ lưới bẫy giăng
Lưới bẫy chờ sẵn
Sẻ bay không đằng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Sẻ bay nhấp nhô
Không ăn gạo lúa kho
Đồng ruộng uống ăn đủ ấm no
Chỉ còn sợ gặp chú diều to
Diều to còn chửa mấy
Lưới chài thật đáng lo
Lưới chài thế này
Sẻ hết phương bay


Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sẻ rất nhiều bay vô,
Không ăn gạo lúa kho
Uống ăn đồng ruộng đủ
Chỉ còn sợ gặp diều to
Có thể diều to còn
Lưới bẫy mới nên lo
Lưới giăng như thế đó
Sẻ hết phương bay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời