君馬黃

君馬黃臣馬白
金勒紫絲繮
籍空長安陌
滅影爾浮雲
堅蹄踏冰石
長劍高冠身七尺
男兒墜地思報國
甲骨留香死非惜

 

Quân mã hoàng

Quân mã hoàng thần mã bạch
Kim lặc tử ty cương
Tịch không Trường An mạch
Diệt ảnh nhĩ phù vân
Kiên đề đạp băng thạch
Trường kiếm cao quan thân thất xích
Nam nhi truỵ địa tư báo quốc
Giáp cốt lưu hương tử phi tích[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngựa vua vàng, ngựa tôi trắng
Nhàm vàng, cương tía, dây tơ thẳng
Xóng bước nẻo Trường An
Mây nổi, bóng hình tan
Giẫm đá, đạp băng, vó lướt tràn
Gươm dài, mũ cao, thân bảy thước
Làm trai ở đời lo nợ nước
Sử sách tiếng thơm chết chẳng tiếc!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa tôi trắng ngựa vua vàng,
Dàm vàng màu tía, dây cương tơ vàng.
Bước song hướng nẻo Trường An,
Bóng hình tan tựa mây trôi lưng trời
Đạp băng giẫm đá, lướt ào.
Tấm thân bảy thước mũ cao gươm dài,
Đáp đền nợ nước chí trai,
Tiếng thơm sử sách chẳng hoài tiếc thân!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời