05/07/2022 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân mã hoàng
君馬黃

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 18:28

 

Nguyên tác

君馬黃臣馬白
金勒紫絲繮
籍空長安陌
滅影爾浮雲
堅蹄踏冰石
長劍高冠身七尺
男兒墜地思報國
甲骨留香死非惜

Phiên âm

Quân mã hoàng thần mã bạch
Kim lặc tử ty cương
Tịch không Trường An mạch
Diệt ảnh nhĩ phù vân
Kiên đề đạp băng thạch
Trường kiếm cao quan thân thất xích
Nam nhi truỵ địa tư báo quốc
Giáp cốt[1] lưu hương tử phi tích

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngựa vua vàng, ngựa tôi trắng
Nhàm vàng, cương tía, dây tơ thẳng
Xóng bước nẻo Trường An
Mây nổi, bóng hình tan
Giẫm đá, đạp băng, vó lướt tràn
Gươm dài, mũ cao, thân bảy thước
Làm trai ở đời lo nợ nước
Sử sách tiếng thơm chết chẳng tiếc!
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Loại chữ ghi trên mai rùa, chỉ sử sách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Quân mã hoàng