Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2018 17:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2018 17:41

廢園

廢園數畝枕江濱,
賜弟光輝舊策勳。
秋照無蓮全樹月,
古牆有樹半侵雲。
畫圖未上麒麟閣,
香婁爭彯蛺蝶裙。
愁絕死灰糟寧後,
路人空只顧將軍。

 

Phế viên

Phế viên sổ mẫu chẩm giang tân,
Tứ đệ quang huy cựu sách huân.
Thu chiếu vô liên toàn thụ nguyệt,
Cổ tường hữu thụ bán xâm vân.
Hoạ đồ vị thướng Kỳ Lân các,
Hương lũ tranh phiêu giáp điệp quần.
Sầu tuyệt tử hôi tao ninh hậu,
Lộ nhân không chỉ cố tương quân.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Vườn hoang vài mẫu gối bên sông
Ban thưởng cho em nhớ chút công
Sen vắng ao thu đầy nguyệt sáng
Cây che tường cổ nửa mây lồng
Gác Lân sông tích tranh chưa hoạ
Tà bướm hồng trang hương vẫn xông
Thảm bấy tro tàn ngâm đáy nước
Khách nhìn cửa tướng mảnh vườn không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn hoang vài mẫu gối bên sông,
Ban thưởng cho em sáng rỡ công.
Sen vắng ao thu trăng chiếu sáng,
Cây che tường cổ nửa mây lồng.
Kỳ Lân gác thưởng tranh chưa hoạ,
Đàn bướm hồng tranh hương vẫn nồng
Sầu tuyệt tro tàn ngâm đáy rượu,
Khách đường nhìn tướng mảnh vườn không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời