05/07/2022 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phế viên
廢園

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 17:38

 

Nguyên tác

廢園數畝枕江濱,
賜弟光輝舊策勳。
秋照無蓮全樹月,
古牆有樹半侵雲。
畫圖未上麒麟閣,
香婁爭彯蛺蝶裙。
愁絕死灰糟寧後,
路人空只顧將軍。

Phiên âm

Phế viên sổ mẫu chẩm giang tân,
Tứ đệ quang huy cựu sách huân.
Thu chiếu vô liên toàn thụ nguyệt,
Cổ tường hữu thụ bán xâm vân.
Hoạ đồ vị thướng Kỳ Lân các[1],
Hương lũ tranh phiêu giáp điệp quần.
Sầu tuyệt tử hôi tao ninh hậu,
Lộ nhân không chỉ cố tương quân.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Vườn hoang vài mẫu gối bên sông
Ban thưởng cho em nhớ chút công
Sen vắng ao thu đầy nguyệt sáng
Cây che tường cổ nửa mây lồng
Gác Lân sông tích tranh chưa hoạ
Tà bướm hồng trang hương vẫn xông
Thảm bấy tro tàn ngâm đáy nước
Khách nhìn cửa tướng mảnh vườn không
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Gác Kỳ Lân. Vua Hán Vũ Đế cho làm gác Kỳ Lân treo chân dung các công thần để nhớ ơn dưng lên nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Phế viên