珥河

黃河別派爾南極,
萬頃波濤深莫測。
江流日夜奔東溟,
江上行人亦不即。

 

Nhĩ hà

Hoàng Hà biệt phái nhĩ nam cực,
Vạn khoảnh ba đào thâm mạc trắc.
Giang lưu nhật dạ bôn đông minh,
Giang thượng hành nhân diệc bất tức.Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cực nam một nhánh sông Hoàng đó
Đáy thẳm khôn dò sóng vạn trùng
Sông chảy ngày đêm tìm biển cả
Trên sông người cũng trẩy không ngừng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cực nam một nhánh sông Hoàng,
Khôn dò đáy thẳm muôn trùng sóng dâng.
Ngày đêm sông chảy biển Đông,
Trên sông người cũng trẩy không giờ ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hoàng một nhánh về nam chảy
Sóng cả khôn dò đáy thẳm sâu
Con nước ngày đêm xuôi biển lớn
Trên sông người trẩy chẳng dừng đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời