28/11/2021 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhĩ hà
珥河

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 21:50

 

Nguyên tác

黃河別派爾南極,
萬頃波濤深莫測。
江流日夜奔東溟,
江上行人亦不即。

Phiên âm

Hoàng Hà[1] biệt phái nhĩ nam cực,
Vạn khoảnh ba đào thâm mạc trắc.
Giang lưu nhật dạ bôn đông minh,
Giang thượng hành nhân diệc bất tức.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cực nam một nhánh sông Hoàng đó
Đáy thẳm khôn dò sóng vạn trùng
Sông chảy ngày đêm tìm biển cả
Trên sông người cũng trẩy không ngừng

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Một con sông ở Trung Quốc. Theo chúng tôi câu này nên hiểu tác giả so sánh sông chảy dữ như một nhánh sông Hoàng Hà ở phía nam, chứ không phải là sông Hồng bắt nguồn từ sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Nhĩ hà