吳王怨

小施非臨敵,
無端戮寵妃。
君王雖好戰,
不忍府臺窺。

 

Ngô Vương oán

Tiểu thí phi lâm địch,
Vô đoan lục sủng phi.
Quân vương tuy hiếu chiến,
Bất nhẫn phủ đài khuy.


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tập trận phải đâu khi đánh giặc
Can chi mà phải chém nàng phi
Nhà vua dẫu chuộng nghề cung kiếm
Trước phủ đài đành ngoảnh mặt đi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tập trận đâu trừ giặc.
Can chi chém sủng phi,
Vua chuộng nghề cung kiếm,
Ngó đài bất nhẫn chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tập trận phải đâu là đánh giặc
Cớ chi mà lại chém phi tần
Quân vương dẫu thích nghề cung kiếm
Ngoảnh mặt đài cao chẳng nỡ xem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời