憶裴陸

月落山城煙路深,
哀猿啼斷易沾襟。
干戈滿地無家別,
知汝荊軻一片心。

 

Ức Bùi Lục

Nguyệt lạc sơn thành yên lộ thâm,
Ai viên đề đoạn dị triêm khâm.
Can qua mãn địa vô gia biệt,
Tri nhữ Kinh Kha nhất phiến tâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trăng tà thành núi sương nhoà lối
Tiếng vượn kêu sầu lệ muốn sa
Nước loạn không nhà không chén tiễn
Biết người mang nặng chí Kinh Kha


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành núi trăng tà sương lấp đường,
Lệ sa đẫm áo vượn sầu thương.
Không nhà nước loạn không người tiễn
Như biết Kinh Kha chí quật cường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng rơi thành núi lối sương nhoà
Tiếng vượn sầu thương lệ dễ sa
Khói lửa ngút trời nhà chẳng tiễn
Biết người một dạ với Kinh Kha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời