29/06/2022 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Bùi Lục
憶裴陸

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 15:06

 

Nguyên tác

月落山城煙路深,
哀猿啼斷易沾襟。
干戈滿地無家別,
知汝荊軻一片心。

Phiên âm

Nguyệt lạc sơn thành yên lộ thâm,
Ai viên đề đoạn dị triêm khâm.
Can qua mãn địa vô gia biệt,
Tri nhữ Kinh Kha nhất phiến tâm.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trăng tà thành núi sương nhoà lối
Tiếng vượn kêu sầu lệ muốn sa
Nước loạn không nhà không chén tiễn
Biết người mang nặng chí Kinh Kha
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Ức Bùi Lục