Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 09:07, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/02/2018 09:31

登翠雲山有感

相將十級上層峰,
天水茫茫思萬重。
八鎮羽書淹日月,
五年湖海有魚龍。
淩波募士方交戰,
靈太荒臺未熄烽。
嘆惜祿溪今已矣,
夕陽魚掉發思容。

 

Đăng Thuý Vân sơn hữu cảm

Tương tương thập cấp thướng tằng phong,
Thiên thuỷ mang mang tứ vạn trùng.
Bát trấn vũ thư yêm nhật nguyệt,
Ngũ niên hồ hải hữu ngư long.
Lăng Ba mộ sĩ phương giao chiến,
Linh Thái hoang đài vị tức phong.
Thán tích Lộc Khê kim dĩ hỹ,
Tịch dương ngư trạo phát Tư Dong (Dung).

 

Dịch nghĩa

Dắt tay nhau trèo từng bậc lên ngọn núi nhiều tầng
Trời nước mênh mông, ý nghĩ muôn lớp
Thư hoả tốc từ tám trấn gửi về suốt ngày suốt tháng
Năm năm giữa hồ biển có loài cá rồng
Lính ứng mộ Lăng Ba vừa mới dạy cách đánh trận
Đài hoang trên núi Linh Thái chưa tắt lửa hiệu
Than tiếc Lộc Khê nay đâu còn nữa
Trong nắng chiều thuyền cá từ cửa Tư Dung chèo ra


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Dìu bước nhau lên ngọn núi từng
Nước trời vô tận tứ muôn trùng
Tin thư tám trấn tròn ngày tháng
Hồ biển năm năm nổi cá rồng
Đồn trại Lăng Ba quân mới tập
Đài hoang Linh Thái lửa còn hồng
Lộc Khê, tiếc bấy, nay đâu nữa
Thuyền cá chiều từ lạch cửa giong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sườn non mười cấp trèo lên ngọn
Trời nước mênh mông ý vạn trùng
Hồ hải năm năm rồng cá mãi
Nhạn hồng tám trấn bóng tăm không
Sóng xô mả mới quân vừa rút
Cỏ ngập đài hoàng trận chửa xong
Ngùi tiếc Lộc Khê nào thấy nữa
Thuyền câu chiều bứt nẻo Tư Dong


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dắt tay từng bậc lên non từng,
Trời nước mênh mông nghĩ vạn trùng.
Tám trấn thư từ luôn tháng tháng,
Năm năm hồ biển cá cùng rồng.
Lăng Ba mới tuyển quân rèn đánh,
Linh Thái đài hoang còn lửa hồng.
Than tiếc Lộc Khê đâu có nữa,
Nắng chiều thuyền cá cửa Tư Dung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời