28/06/2022 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Thuý Vân sơn hữu cảm
登翠雲山有感

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2018 09:07

 

Nguyên tác

相將十級上層峰,
天水茫茫思萬重。
八鎮羽書淹日月,
五年湖海有魚龍。
淩波募士方交戰,
靈太荒臺未熄烽。
嘆惜祿溪今已矣,
夕陽魚掉發思容。

Phiên âm

Tương tương thập cấp thướng tằng phong,
Thiên thuỷ mang mang tứ vạn trùng.
Bát trấn[1] vũ thư[2] yêm nhật nguyệt,
Ngũ niên hồ hải hữu ngư long[3].
Lăng Ba[4] mộ sĩ phương giao chiến,
Linh Thái[5] hoang đài vị tức phong.
Thán tích Lộc Khê[6] kim dĩ hỹ,
Tịch dương ngư trạo phát Tư Dong[7] (Dung).

Dịch nghĩa

Dắt tay nhau trèo từng bậc lên ngọn núi nhiều tầng
Trời nước mênh mông, ý nghĩ muôn lớp
Thư hoả tốc từ tám trấn gửi về suốt ngày suốt tháng
Năm năm giữa hồ biển có loài cá rồng
Lính ứng mộ Lăng Ba vừa mới dạy cách đánh trận
Đài hoang trên núi Linh Thái chưa tắt lửa hiệu
Than tiếc Lộc Khê nay đâu còn nữa
Trong nắng chiều thuyền cá từ cửa Tư Dung chèo ra

Bản dịch của Lương An

Dìu bước nhau lên ngọn núi từng
Nước trời vô tận tứ muôn trùng
Tin thư tám trấn tròn ngày tháng
Hồ biển năm năm nổi cá rồng
Đồn trại Lăng Ba quân mới tập
Đài hoang Linh Thái lửa còn hồng
Lộc Khê, tiếc bấy, nay đâu nữa
Thuyền cá chiều từ lạch cửa giong
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Tám trấn. Tác giả chú: “Lúc này ở Gia Định, Biên Hoà, Định Tường, Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Hoá, Quảng Yên đều có việc phòng giữ”.
[3] Cá rồng. Ý nói nỗi buồn vì đất nước bị xâm lược. Lấy điển ở câu thơ: “Ngư long tịch mịch thu giang lãnh, cố quốc bình cư hữu sở tư” (Cá rồng vắng vẻ sông thu lạnh, nước cũ ngồi không luống ngậm ngùi) của Đỗ Phủ.
[2] Thư buộc vào chân chim bồ câu gửi đến cho người nhận.
[4] Đội quân cưỡi sóng. Ở đây là đội thuỷ quân đóng ở cửa Tư Hiền.
[5] Tên một ngọn núi ở bờ bắc cửa Tư Hiền, còn gọi là núi Rùa (Quy sơn).
[6] Là tước của Đào Duy Từ, nói đủ là Lộc Khê hầu. Ông là chiến lược gia nổi tiếng của chúa Nguyễn, đắp luỹ Thầy để chống quân họ Trịnh ở Quảng Bình. Tác giả nhắc đến vì Đào Duy Từ đã có một thời gian ở lại đây và viết bài Tư Dung vãn.
[7] Hoặc Tư Dung, tên cửa biển ở Thuận An, sau đổi là cửa Tư Hiền để tránh tên huý của Thiệu Trị (Nguyễn Phúc Dung 阮福容).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Đăng Thuý Vân sơn hữu cảm