Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 05/11/2018 12:53 bởi tôn tiền tử
Tân Nguyện 辛愿 (?-1231) tự Kính Chi 敬之, tự hiệu Nữ Kỷ dã nhân 女幾野人, Khê Nam thi lão 溪南詩老, người Phúc Xương (nay thuộc Nghi Dương, Hà Nam), là thi nhân đời Kim. Ông chưa dự thị bao giờ, từng làm toạ thượng khách của danh nhân Cao Đình Ngọc. Sau Cao bị hạ ngục chết, Tân cũng bị liên luỵ. Thơ văn của ông rất được Nguyên Hiếu Vấn khen ngợi. Thơ ông hiện nay còn lại 20 bài.