Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 11:01 bởi Vanachi
Tân Diên Niên 辛延年 người đời Đông Hán, không rõ thân thế. Tác phẩm của ông chỉ còn lại một bài Vũ lâm lang 羽林郎 rất có giá trị.