Guốc vang, tiếng guốc vang vang
Nàng đi những bước lẹ làng trước tôi
Tôi có thể khen: nàng vô cùng khả ái
Nhưng tôi không muốn lặp lại lời này
Nàng - vương quốc tôi chưa từng biết tới
Nhưng từ nay sẽ chẳng có ai
cấp hộ chiếu cho tôi đến đấy


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)