Xa em, anh mang tình anh vào sâu thẳm tâm hồn
Dù ngờ vực vắng em, tình anh luôn tươi thắm
Chẳng còn lo bàn tay cô bà nào đánh trộm
Chẳng đôi môi nào gieo nổi gió yêu đương


Nguồn: Những áng thơ hay/NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)