Lại mùa thu
Lá rụng quay cuồng, xuyên qua nó - tiếng bước chân trẻ nhỏ
Ông lão chăm lo phận sự:
khéo vun lá rụng vào từng đống gọn gàng

Gió mang tiếng trẻ bay đi, những chiếc lá úa vàng
Gió hất lên cao tung tóe
những chiếc lá đỏ như lưỡi của đống lửa
Ông lão lặng đi, tỳ cán cây cào

Mùa thu - bộn bề, rối tung, lá cuốn nháo nhào
Lá xẹp xuống bầu trời lấn đến
tiếng trẻ nhỏ lặng dần nơi xa thẳm.


Văn học nước ngoài, số 5 - 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)