Anh giữ gương mặt em
bằng đôi bàn tay như em giữ tim anh
bằng của em sự hiền dịu
như mọi vật trên thế gian giữ níu
một cái gì và còn tìm được sự đỡ nâng
ở một vật thể khác như biển cả nâng lên
viên đá từ đáy sâu đưa vào bờ của biển
như cây cối nâng niu mùa quả chờ mùa thu đến
như quả địa cầu được níu giữ bởi sức hút trong vũ trụ bao la
Cũng như vậy cái gì đó nâng đỡ hai ta
và đưa chúng ta lên cao nơi một điều bí ẩn
giữ một điều bí ẩn khác trên tay.


Văn học nước ngoài, số 5 - 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)