(Thế làm cả mùa xuân cũng hết)
Tiếng cười và tiếng hò reo của lũ trẻ chạy qua
những tán cây vung lên màu xanh thác nước
những đám mây vội bay lên cao xa

Ông lão lặng đi
dường như lưng ông bị cú thúc

Nơi đây khi xưa là một thửa vườn
Xa xưa, xa lắc.


Văn học nước ngoài, số 5 - 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)