Mùa hạ không còn và sẽ không còn nữa
Chỉ có con sóng của mùa xuân
đi theo các bức tranh mùa hạ
kéo mùa thu theo sau

Mùa hạ ngắn làm sao
như cuộc đời, ngắn ngủi

Chỉ một điều duy nhất mà mùa hạ còn giữ lại
một thoáng giây ngắn ngủi lắng đọng trong thời gian

Gần như một kỷ niệm: ấy là bóng hình
trong hồ nước rừng của cây lưu lại.


Văn học nước ngoài, số 5 - 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)