Trên khung cửa sổ băng sao đọng
Thế gian giá lạnh đêm nay về
Vầng trăng dữ tợn, và làn gió
Cắt vào da thịt đến tái tê

Chúa cảm thương cho ai lữ thứ
Những người hành khất bước lang thang
Chúa cảm thương cho dân nghèo khó
Lầm lũi trong đêm tuyết dặm trường

Phòng tôi ấm áp như tháng sáu
Rèm kéo kín bưng, xếp nếp dày
Nhưng sao tôi giống như đứa bé
Quặn lòng trong rét buốt đâu đây