Ngày nọ có hai con mèo ngốc
Tám cái chân với hai cái đuôi –
Hai con mèo đánh nhau chí chết
Đánh nhau quên mọi việc trên đời.
Hai cái đuôi xám oai hùng
Xù hết cỡ, dựng đứng như ống khói.
Đánh nhau suốt đêm ngày không nghỉ
Lông rụng bay lả tả khắp nơi,
Và thế là hai con mèo xám
Chỉ còn lại hai chòm lông đuôi.
Bạn nhìn thấy rõ ràng rồi nhé
Đánh nhau nguy hiểm quá đi thôi.