Với mũ chụp trên đầu
Như sắp phải đi đâu
Ẩn mình trong đám lá
Vàng tươi một quả sồi

Ơi, vĩnh biệt cành lá
Chiếc nôi xinh ấm êm
Cuộc du hành dài lạ
Trong hầm đặc bóng đêm

Dưới lòng đất, quả ngủ
Trong giá buốt mưa rơi
Và khi năm tháng đủ
Sẽ tự chui ra ngoài

Trong chiếc hộp nhẵn thín
Màu đồng đỏ au au
Giấu cây sồi tí xíu
Của mùa hè năm sau

Nếu chú sóc răng sắc
Không cắn chặt vỡ đôi
Nó sẽ thành cây khoẻ
Vạm vỡ trăm tuổi đời


Nguồn: Bài ca quả sồi (thơ), X. Mácsắc, NXB Kim đồng, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)