Vài lời nắn nót của em
Đằng sau tấm thiệp
Anh tìm thấy đây
Đôi lời em viết tự tay
Như còn vương lại nét tay dịu dàng
Kỷ niệm làm anh bàng hoàng

Từ tay em gửi vài hàng cho anh
Quên em, anh nghĩ không đành
Giữa cơn nóng lạnh
Tròng trành thiếu em
Vài lời nắn nót của em
Anh còn
Yêu mãi, tin em trong đời
Nhưng buồn tiếc cũng đẹp thôi

Tay em nắn nót đôi lời cho anh
Trên cát vàng nơi biển xanh
Thời gian hun hút sâu thành đại dương
Mà quên xoá để còn vương

Đôi lời từ em yêu thương
Một vài công thức lạ thường ảo siêu
Khi anh mất ngữ vựng nhiều
Chỉ còn vĩnh viễn

Vài điều từ em
Người còn sau vụ cháy lên
Người đi tàn phá anh trên cuộc đời

Vài lời nắn nót của em
Như rằng cũng đủ có thêm sai lầm
Lỗi lầm trên mỗi phận thân

Đôi lời em đã ân cần gửi anh
Ghét em, nhưng chẳng nỡ đành
Em đâu
Ma quỷ giấu anh thật rồi

Từ em nắn nót đôi lời
Đốt phần còn lại
Rã rời tan hoang
Mọi điều chứng thực rõ ràng
Anh không mơ
Biết anh càng không mơ


7.4.23