Nếu em đi dưới tuyết băng mưa dội
ở giữa đồng,
ở giữa đồng,
Anh cởi áo che cho em tránh khỏi
Rét mùa đông.
Rét mùa đông.

Nếu số phận mang lại nhiều tai họa
Cho đời em,
Cho đời em,
Anh sẽ chẳng lại ngần tất cả
Chia cùng em.
Chia cùng em.

Nếu chẳng may anh rơi vào xa mạc
Buồn cô đơn,
Buồn cô đơn,
Nhưng có em, đó là nơi cực lạc,
Còn đâu hơn.
Còn đâu hơn?

Và nếu anh chủ nhân toàn trái đất,
Toàn địa cầu,
Toàn địa cầu,
Thì chúng ta sẽ là người sướng nhất
Sống cùng nhau.
Sống cùng nhau.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé