Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Andrew Marvell (1 bài)
- John Suckling (1 bài)
- John Milton (1 bài)
- George Herbert (1 bài)
- Robert Herrick (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Ngọc Trân (1 bài)
Tạo ngày 22/11/2022 20:21 bởi hongha83
Richard Lovelace (1617-1657) sinh ra trong một gia đình rất có thế lực, bố là chủ đất lớn, anh là tỉnh trưởng. Ông học tại Trường Charterhouse và Đại học Oxford, là Thạc sĩ Văn chương. Ông từng tham gia vào các trận đánh ở Scotland trong các năm 1639-1640. Ông đã dành tất cả tài sản của mình để giúp đỡ nhà vua và hỗ trợ quân đội Hoàng gia, nhưng ông đã chết trong cảnh nghèo đói.