Tình yêu dấu ơi!
xin đừng nói rằng anh không chung thuỷ!
Từ Tu viện này, anh ra đi
vì bộ ngực em còn trinh nguyên
và tâm hồn em vô tư, thanh thản,
chẳng lo chi súng đạn, chiến tranh.

Thật ra, “người tình mới” anh theo đuổi lúc này
là kẻ thù đầu tiên trên chiến địa.
Với lòng tự tin mãnh liệt,
với một thanh gươm,
một con chiến mã và một cái khiên,
anh sẽ đuổi theo và tiêu diệt kẻ thù.

Ôi, anh “thiếu thuỷ chung” như vậy đó,
rồi đây, em cũng sẽ ngưỡng mộ việc anh làm!
Nếu anh đã không yêu em nhiều đến thế
thì làm sao anh còn có thể
biết quý trọng Danh dự Con người!


Nguồn: Nước mắt trong mưa (thơ nước ngoài), Vũ Ngọc Trân dịch, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)