Herbsttag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.


1902

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Pháp Hoan

Thưa Chúa tể, giờ đã điểm, mùa hạ vô cùng lớn.
Hãy trải bóng Người lên bề mặt chiếc đồng hồ mặt trời,
và trên cánh đồng trơ rạ hãy thả những cơn gió tự do.

Lệnh truyền cho quả cuối mùa được chín tới;
ban phát cho chúng thêm đôi ngày nắng ấm phương Nam,
dồn thịt da chúng trở nên căng mộng hoàn toàn
và ép lấy vị ngọt cuối cùng vào rượu nồng sóng sánh.

Ai giờ không nhà cửa, sẽ không cần xây cất.
Ai đang cô đơn, sẽ mãi mãi cô đơn,
sẽ thức giấc, sẽ đọc, viết những bức thư dài
và trên những con đường làng bồn chồn rảo bước
khi những chiếc lá vàng rơi xuống từ trên cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Thưa Thượng đế: Giờ đã điểm! Mùa hạ khổng lồ vừa trôi qua.
Trên những chiếc đồng hồ mặt trời, xin Người ngả bóng,
và trên những nội cỏ xin hãy buông cho cánh gió tự do.

Xin Người lệnh cho những trái cây cuối mùa chín ửng
hãy ban cho chúng thêm vài ngày phương Nam nắng ấm
hãy giục chúng mọng căng, và rồi Người hãy vắt
những ngọt ngào cuối cùng vào rượu vang sánh đặc.

Ai giờ đây không cửa không nhà, sẽ chẳng còn xây kịp
Ai giờ đây đơn chiếc sẽ mãi còn đơn chiếc
cứ thao thức, đọc rồi viết những bức thư dài dặc
và lang thang trên những con lộ, đi tới đi lui
mãi không thôi, trong trời tan tác lá thu bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời