Này cô bạn, ta phải đi bây giờ.
Cô có muốn nhìn thấy
chỗ ta đến trên bản đồ?
Đó là một chấm đen.

Nếu chuyến đi mọi sự đâu đó
tốt đẹp, trong ta
cái chấm sẽ là màu hồng
trong một đất nước màu xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.