22/07/2024 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đường
Départ

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:00

 

Nguyên tác

Mon amie, il faut que je parte.
Voulez-vous voir
l’endroit sur la carte?
C’est un point noir.

En moi, si la chose
bien me réussit,
ce sera un point rose
dans un vert pays.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Này cô bạn, ta phải đi bây giờ.
Cô có muốn nhìn thấy
chỗ ta đến trên bản đồ?
Đó là một chấm đen.

Nếu chuyến đi mọi sự đâu đó
tốt đẹp, trong ta
cái chấm sẽ là màu hồng
trong một đất nước màu xanh.
Đây là một trong 9 bài thơ của R.M. Rilke viết bằng tiếng Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Lên đường