Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:24

Làng cũ buồn trông mây nước lạ
Thiên Thai trở bước hỏi dò xuân
Hoa đào duyên gởi theo dòng bích
Hương lạnh lùng trôi bóng cố nhân


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011