Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:40

(Tặng Thạch Trung Giả)

Nến lụn phòng thơ bóng mỹ nhân
Trăng treo đĩa ngọc lộ toàn chân
Theo làn gió quyến hương vườn mận
Phảng phất tiền thân thoáng hậu thân


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011