Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:57

Đời chia sương nắng chín năm qua
Vườn cũ thêm thương khóm mận già
Ba nhánh tình thâm tâm sự gửi
Không vì ly cách phụ phàng hoa


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011