Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 18:55

Xe rồng mây áng nẻo Khiêm Cung
Lạnh lẽo đài câu lá rụng hồng
Thương chị phi tần nương bóng xế
Hồ thu sương động ngấn hoa dung


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011