Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 22:01

Biển Én sóng tuôn màu thuý liễu
Đèo Son cây trải cánh nhàn vân
Canh tàn thương nhớ đi về mộng
Sương khói tìm đâu bóng cổ nhân


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011