Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 18:49

Ngày trôi chậm chậm sông đưa lá
Thoi liệng xa xa én dệt mù
Mở rộng song Thơ chờ ánh nguyệt
Nửa lòng xuân sắc nửa lòng thu


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011