Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:25

Hiên mây gấm dệt tờ thơ cổ
Sân mận hương lồng giấc ngủ trưa
Mây khói lưng chiều buông nửa mộng
Theo dòng hoa lá gợn nghìn xưa


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011