Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 08:33

Nước mẩy dòng thu rợn bóng dừa
Chiều nghiêng ủ dột ứa lau thưa
Giong tìm khói ráng thuyền quên bãi
Giấc trở tàn canh lạ bến xưa!


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011