Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2012 08:33

Nước mẩy dòng thu rợn bóng dừa
Chiều nghiêng ủ dột ứa lau thưa
Giong tìm khói ráng thuyền quên bãi
Giấc trở tàn canh lạ bến xưa!


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011