Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:50

Sông dài bãi vắng núi chênh vênh
Chùa lánh sau mây tiếng trống rền
Gió nước nôn nao lòng đại độ
Lạnh lùng sương xuống bóng trăng lên


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011