Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 22:10

Giếng cúc đôi nhành thu ngậm hương
Đôi cành trăng nở mộng đêm sương
Giờ đây bến lạ người năm ngoái
Lặng lẽ thuyền quê chở nhớ thương


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011