Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 18:53

Gió bạt mành tương chiếc lá rơi
Lửa hương lư phụng vẫn nồng hơi
Đêm đông ai bảo đêm dài lắm
Mộng mới gần nhau đã sáng trời


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011