Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 08:40

Từng trận hoa vàng nép gió tây
Đìu hiu bến lục khói thu xây
Người ba xuân trước phong thanh vắng
Cửa sổ nhìn sương bóng trúc gầy


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011