Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2012 08:39

Chia đôi trời nước một nương dâu
Ngõ gió vườn sương trăng bạn bầu
Tìm bóng người thương trang sách cổ
Bồi hồi ngọn bấc trắng đêm thâu


Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011