Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 08:39

Chia đôi trời nước một nương dâu
Ngõ gió vườn sương trăng bạn bầu
Tìm bóng người thương trang sách cổ
Bồi hồi ngọn bấc trắng đêm thâu


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011