Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 08:34

Năm xưa trăng đọng bến thuỳ dương
Nhịp phách mưa sa lạnh má hường
Bến cũ thuyền neo ty trúc vắng
Lòng sông trăng lặn nước đầy sương


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011