Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:28

Mộng bén vào thơ hương phấn sanh
Ngọc Chân khôn đến mộng không thành
Nửa đời giấy trắng chưa in mộng
Biết có nghìn thu mái tóc xanh


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011