Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 18:55

Đèn khuya buông dịu ánh hồng sa
Nằm hỏi thăm nhau chuyện cửa nhà
Đơn chiếc lòng thu thân quán trọ
Bùi ngùi giọt lệ khóc cầm ca


Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011